STRONA W BUDOWIE

1

Czyszczenie demonstracyjne

Suwary, Bydgoszcz

Do prezentacji wytypowano 6 obiegów. Przed czyszczeniem wykonano inspekcję stanu kanałów przy użyciu kamery endoskopowej. Następnie przeprowadzono testy szczelności i drożności obiegów przy użyciu sprężonego powietrza. Forma nie wykazała nieszczelności.

Stan kanałów przed czyszczeniem

Wyniki czyszczenia

Czyszczenie trwało dwie godziny i piętnaście minut. Do czyszczenia zastosowany został środek czyszczący DS2. Po zakończeniu czyszczenia wykonano przedmuch układu sprężonym powietrzem oraz diagnostykę wydatku przepływu dla każdego z poszczególnych obiegów. Porównanie wydatków przepływu przed i po czyszczeniu przedstawiono w tabeli obok. 

Zdjęcie wyników bezpośrednio z wyświetlacza maszyny

Nazwa kanału Wydatek przed czyszczeniem [L/min] Wydatek po czyszczeniu [L/min] Wzrost przepływu [L/min] Wzrost [%]
1
3,52
5,92
2,4

68,18 

2
2,21
7,23
5,02

227,15 

3
5,04
21,03
15,99

317,26 

4
8,25
21,14
12,89

156,24 

5
4,08
12,40
8,32

203,92 

6
5,04
10,99
5,95

118,06

Stan kanałów po czyszczeniu