Maintenance and cleaning machines for water circuits.

CA series

CA series devices are the most advanced systems in the CoolingCare family. These fully automated machines have been designed to meet the highest demands in the modern plastics production environment.

They are packed with features that allow users to monitor and maintain full control of the cooling performance of their molds.

The most important features of this series:

Feature

A patented, hydromechanical cleaning method using the cavitation effect

Six independent cleaning sections with a dedicated feed pump and cavitation generator

Smart cleaning modes

Fully automated process, built-in algorithms including leak tests, flow measurements and cleaning

Precise real-time liquid level monitoring with ultrasonic probe

Function

Shorter cleaning time, cleaning agents only used to soften the stone

Higher cleaning efficiency, more channels cleaned simultaneously, no need to bridge channels

The channels are cleaned only as long as necessary

There is no need to manually switch between functions

Leak/overfill protection with configurable alarm trigger values

Benefit

Less risk of mold damage, more molds cleaned in the same time

More molds cleaned at the same time, higher cost-performance ratio

Reduced risk of mold damage, optimized machine performance

Lower operating costs, personnel are only required to connect the mold and start the process

Reducing the risk of mold damage in the event of a sudden leak

CA-6

Six-circuit system

CA-2

Two-circuit system

Would you like to know more?

Detailed information:

Functionality

Czyszczenie

Opatentowana metoda czyszczenia wykorzystująca zjawisko kawitacji do zwiększenia skuteczności czyszczenia. Wysoka dynamika procesu czyszczenia pozwala na mechaniczne usuwanie złogów kamienia, podczas gdy roztwór medium czyszczącego ma na celu jedynie zmiękczenie przylegających do powierzchni kanału zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Kanały czyszczone są zdecydowanie krócej, dzięki czemu minimalizujemy czas kontatku narzędzia z środkiem czyszczącym. Dodatkowo możemy stosować środki o niższym stężeniu, co również minimalizuje ryzyko uszkodzenia formy w przypadku kontaktu narzędzia z płynem czyszczącym.

Standardowe rozwiązanie wykorzystujące przepływ laminarny, skuteczność czyszczenia jest uzależniona od wydatku pompy i ilości przepompowanej cieczy w zadanym czasie. W związku z niewielką dynamiką procesu czyszczenie trwa dłużej niż w przypadku czyszczenia z wykorzystaniem zjawiska kawitacji. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie cena, w związku z zastosowaniem pojedyńczej pompy ilość podzespołów i poziom złożoności konstrukcji jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku maszyn z serii CA, gdzie każda z sekcji posiada dedykowany zestaw pomp i generatorów kawitacji, dodatkowo sterowanych automatycznie.

Odwrócenie przepływu może być przydatne, jeśli operator zdecyduje się połączyć wiele kanałów i połączyć je z jedną sekcją czyszczącą. W takim przypadku odwrócenie przepływu może zminimalizować ryzyko nierównomiernego procesu czyszczenia

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyna pracując w trybie automatycznym sama porównuje aktualne wyniki z przepływem referencyjnym zapisanym wcześniej w bazie danych. Gdy bieżący pomiar będzie procentowo zbliżony, proces czyszczenia tej sekcji zakończy się. Każdy kanał może osiągnąć żądany przepływ w innym czasie, dlatego też posiadanie osobnych pomp w każdej sekcji jest kluczowe, aby umożliwić tę funkcję. Zadany % do osiągnięcia może być indywidualnie okreśalny przez operatora.

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyny z serii CA automatycznie osuszają kanały po zakończeniu którejkolwiek z operacji na cieczy. Dzięki temu w momencie odłączania węży możemy zminimalizować wyciek. Inne modele wymagają od operatora wykonania operacji przedmuchu manualnie

Po zakończeniu operacji maszyna wyświetla raport, który może zostać wyeksportowany na urządzenie zewnętrzne. Maszyny CA posiadają wbudowaną bazę danych z historią wszystkich operacji wykonanych dla każdego z zapisanych projektów, do których mamy dostęp z poziomu sterownika.

Funkcja kluczowa dla wszystkih firm, którym zależy na monitorowaniu wydajności chłodzenia w formach w całym czasie ich eksploatacji.W ten sposób mogą one prowadzić politykę ‘preventive maintenace’ i czyścić kanały tylko wtedy kiedy odnotowany zostaje spadek wydatku względem tych zapisanych w bazie. Urządzenia z serii CA posiadają dodatkowo algorytmy czyszczenia w trybie automatycznym które są bezpośrednio sprzężone z wydatkami historycznymi zapisanymi w bazie, co dodatkowo ułatwia pracę operatora.

Diagnostyka

Testy szczelności i drożności pozwalają na wstępną ocenę kondycji kanału jak również weryfikację poprawności podłączenia maszyny do formy. Właściwie wykonany test szczelności pozwala również na wykrycie nieszczelności międzykanałowej wewnątrz formy. W sytuacji gdy kanał jest nieszczelny, próba czyszczenia będzie prowadziła do jeszcze większego rozszczelnienia i wylania się medium czyszczącego na elementy formujące, co może prowadzić do uszkodzenia formy. Wykrycie niedrożności może sugerować niewłaściwe podpięcie obiegów lub faktyczne zapchanie, które wymaga zastosowania innych procedur czyszczenia niż konwencjonalne mycie.

Operator może uruchomić maszynę w trybie automatycznym, gdzie po wykonaniu operacji diagnostycznych maszyna sama rozpocznie proces czyszczenia zgodnie z wcześniej zdefiniowanym algorytmem pracy.

Maszyna pozwala na porównanie aktualnego wydatku przepływu z historycznym zapisem w bazie danych, a następnie autonomicznie podjąć decyzję o kontynuacji procesu lub jego zakończeniu w zależności od uzyskanych wyników. Operator może zdefiniować % wydatku referencyjnego do którego maszyna ma dążyć.

Innowacyjna metoda pomiaru oparta na technologii światłowodowej, umożliwia pomiar przepływu na pompach membranowych w trakcie czyszczenia, pomimo ich pulsacyjnego charakteru pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności wykonywania pomiaru na dedykowanej do tego pompie wirnikowej i przepływomierzem, co skraca całkowity czas trwania operacji.

Po każdej operacji na bazie cieczy musi nastąpić przedmuch powietrza w celu usunięcia cieczy i osuszenia kanałów. Maszyny z serii CA automatycznie kończą operacje czyszczenia i diagnostyki przedmuchem powietrza, aby upewnić się, że w kanałach nie pozostała ciecz. W przypadku innych maszyn nadmuch musi być wykonany ręcznie przez operatora, wykonując sekwencję czynności podaną w instrukcji lub przedstawioną mu na ekranie PLC

Konserwacja

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Funkcje dodatkowe

Dzięki zastosowaniu sondy ultradzwiękowej w maszynach CA i CS mamy możliwość precyzyjnego, automatycznego napełniania zbiorników. Dzięki temu mamy każdorazowo taką samą ilość cieczy w zbiorniku, co pozwala na przygotowanie dokładnego stężenia roztworu czyszczącego. W przypadku napełniania manualnego ilość w cieczy w zbiorniku może się różnić.

Umożliwia monitorowanie stopnia zapchania filtrów w czasie rzeczywistym. Maszyna sama informuje operatora o konieczności ich wyczyszczenia, dzięki czemu nie musi on zgadywać kiedy jest na to czas.

Użytkownik ma możliwość modyfikacji wszystkich parametrów pracy urządzenia, może również aktywować lud dezaktywować poszczególne funkcje w trybie automatycznym.

Pozwala na ocenę stopnia zużycia podzespołów pomp (często sekcje maszyny nie są używane jednakowo często).

Pozwala na ocenę jak często medium czyszczące powinno bez konieczności każdorazowego pomiaru pH roztworu.

Umożliwia połączenie się z urządzeniem przy użyciu internetu i zdalne wgranie oprogramowania bez konieczności wizyty w zakładzie.

Umożliwia ograniczenie odstępu do modyfikacji parametrów maszyny osobom nie przeszkolonym z zakresu obsługi urządzenia.

Możliwość przełączania pomiędzy j. Angielskim, Niemieckim, Hiszpańskim, Francuskim, Włoskim i Polskim

Umożliwia spuszczenie cieczy ze zbiornika przy rozłączonej maszynie.

Jeżeli ciśnienie podczas pracy maszyny spada poniżej wymaganego ciśnienia (4 bary), maszyna rozłączy grzanie. Jeśli wydatek powietrza spada podczas funkcji przedmuchu, maszyna czeka aż ciśnienie w układzie wzrośnie i kontynuuje przedmuch do momentu upływu zadanego czasu przedmuchu.

Dedykowane do maszyny narzędzia pomiarowe pozwalają na ocenę poziomu przepracowania medium czyszczącego.

Bezpieczeństwo

 • Algorytm przedmuchu (rampa) – zabezpiecza przeg gwałtownym upustem ciśnienia, ciśnienie narasta stopniowo dzięki czemu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia przegród i innych elementów układu chłodzenia.
 • Algorytm weryfikacji poprawności odczytu ze wszystkich czujników ciśnienia – umożliwia weryfikację obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu niwelujemy możlwiość cofania się cieczy do układu pneumatycznego w momencie zmiany pozycji zaworów
 • Maszyna informuje operatora o obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu może on upuścić je ręcznie i bezpiecznie odpiąć węże
 • Każdy z zaworów posiada czujnik kontroli pozycji – dzięki tej funkcji operator nie ma możliwości uruchomienia maszyny w niewłaściwej konfiguracji
 • Algorytm identyfikacji problemu niedrożności obiegu w przypadku pominięcia przez operatora testu drożności – w sytuacji gdy podczas diagnostyki wydatek przepływu będzie bardzo niski, maszyna poinformuje operatora o potencjalnej niedrożności i w trybie automatycznym pracy wykluczy daną sekcję. W sytuacji gdy mamy od czynienia z niedrożnością kanału, należy czyścić je indywidualnie w trybie manualnym.

Sonda ultradźwiękowa w zbiorniku myjącym pozwala na precyzyjny pomiar poziomu cieczy w czasie rzeczywistym. Operator może zdefiniować dopuszczalny spadek głośności nie powodujący alarmu. Może ona wynosić zaledwie 10 mm (co odpowiada około 1 l cieczy). Jeżeli poziom cieczy w zbiorniku spadnie o tę wartość, maszyna automatycznie zatrzyma proces i wyśle operatorowi wiadomość SMS z informacją o możliwym wycieku.

Może to być pomiar precyzyjny (sonda ultradźwiękowa odmierza dokładną ilość cieczy) lub pomiar pływakowy, który daje przybliżone oszacowanie.

Czujniki temperatury (jeden w grzałce, drugi na obudowie filtra).

Maszyna posiada zabezpieczenie w postaci termostatu umieszczonego na elemencie grzejnym oraz zabezpieczenie programowe, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury rozłącza grzanie.

Maszyna wykrywa brak którejkolwiek z faz lub niewłaściwą kolejność ich podłączenia, zapobiega to uszkodzeniu pompy wirnikowej.

System grzania przepływowego połączony jest z dedykowaną pompą membranową wymuszającą cyrkulację cieczy przez zbiornik w którym umieszczona jest grzałka. Algorytm weryfikuje czy element grzejny jest w pełni zanurzony w cieczy oraz czy wydajność przepływu tej cieczy jest właściwa.

Jeżeli w sprężonym powietrzu wykryta zostanie obecność wody, maszyna zablokuje możliwość dalszej pracy. Ma to na celu zabezpieczenie układu pneumatycznego maszyny, któy jest najbardziej wrażliwym elementem całej konstrukcji.

Serwis

Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą wymianę podzespołów

Możliwość zdalnej oceny przyczyny awarii urządzenia u klienta

Ocena poprawności działania czujników zapchania filtra

Technical data

CA-6

liczba sekcji czyszczących

6

medium bazowe

woda

Dopuszczony środek czyszczący

w zależności od typu osadu (DS1, DS2)

środek diagnostyczny

Woda + inhibitor korozji (opcjonalnie)

rodzaj pompy diagnostycznej

wirnikowa

rodzaj pompy zasilającej medium czyszczące

Membranowa (x4)

rodzaj pulsatorów

Membranowe (x6)

maksymalna wydajność pompy diagnostycznej

73L/min

wydajność pomp na medium czyszczące

15L/min

wymagane ciśnienie powietrza

8 Bar

zużycie powietrza

750L/min 

pojemność zbiornika płynu czyszczącego

100L

pojemność zbiornika płynu diagnostycznego

55L

maksymalna temperatura płynu czyszczącego

50˚C

typ przyłącza węży hydraulicznych

12x G1/2”

typ przyłącza wody sieciowej

1x G1/2″, 1x G3/4″

typ przyłącza sprężonego powietrza

Profil standardowy EURO seria 26 RQS

panel sterowania

sterownik z panelem dotykowym 10,1”,

masa urządzenia (bez płynów)

415kg

maksymalny poziom dźwięku

83dB

moc zainstalowana

3 kW (1 grzałka)

napięcie zasilania

400 VAC (trzy fazy)

zużycie prądu

13A

CA-2

liczba sekcji czyszczących

2

medium bazowe

woda

Dopuszczony środek czyszczący

w zależności od typu osadu (DS1, DS2)

środek diagnostyczny

Woda + inhibitor korozji (opcjonalnie)

rodzaj pompy diagnostycznej

wirnikowa

rodzaj pompy zasilającej medium czyszczące

Membranowa (x2)

rodzaj pulsatorów

Membranowe (x2)

maksymalna wydajność pompy diagnostycznej

73L/min

wydajność pomp na medium czyszczące

15L/min

wymagane ciśnienie powietrza

8 Bar

zużycie powietrza

380L/min 

pojemność zbiornika płynu czyszczącego

100L

pojemność zbiornika płynu diagnostycznego

55L

maksymalna temperatura płynu czyszczącego

50˚C

typ przyłącza węży hydraulicznych

4x G1/2”

typ przyłącza wody sieciowej

1x G1/2″, 1x G3/4″

typ przyłącza sprężonego powietrza

Profil standardowy EURO seria 26 RQS

panel sterowania

sterownik z panelem dotykowym 10,1”,

masa urządzenia (bez płynów)

275kg

maksymalny poziom dźwięku

75dB

moc zainstalowana

3 kW (1 grzałka)

napięcie zasilania

400 VAC (trzy fazy)

zużycie prądu

10A

Machine dimensions

CA-6

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca, 4 – zasobnik na węże hydrauliczne

CA-2

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca

CM series

The CM series of machines are universal, configurable units that can be equipped with virtually all necessary functions according to the user’s needs.

The proposed capacities of pumps and cavitation generators allow you to choose the optimal device adapted to the size of the molds and the system of collectors connecting the cooling channels. Additionally, chemical tanks can be equipped with 6kW heaters, and cleaning takes place in two directions, which significantly speeds up the process.

The most important features of this series:

Feature

Intuitive interface with built-in tutorial

Automatic change of flow direction triggered from the desktop

Diaphragm pump equipped with fiber optic sensors measuring the number of diaphragm deflections over time

Optional section 7 with cavitation generator

Flow heating module with a power of 6kW

Function

The operator is informed step by step what sequence of operations he should perform to start the given process

Higher efficiency and uniformity of the cleaning process, no need to reconnect hoses manually

Real-time flow measurement function during cleaning

Possibility of using the cavitation phenomenon when cleaning heavily contaminated circuits

No heating elements in the tank, higher cleaning efficiency thanks to increased temperature

Benefit

The machine is easy to use, quick implementation time for the operator

The channels are equally clean on each side, regardless of their length, with less involvement on the part of the operator

The entire operation time is shorter, there is no risk of mixing liquids

Higher cleaning dynamics and efficiency, shorter operation time

Easy access to the bottom of the tank, the operator has no contact with the heating element, shorter cleaning time

CME-7

CME-5

Six-circuit system (with an optional seventh, additional CAVI circuit)

CMS

Expansion module for CM series machines

Szczegółowe informacje:

Funkcjonalność

Czyszczenie

Opatentowana metoda czyszczenia wykorzystująca zjawisko kawitacji do zwiększenia skuteczności czyszczenia. Wysoka dynamika procesu czyszczenia pozwala na mechaniczne usuwanie złogów kamienia, podczas gdy roztwór medium czyszczącego ma na celu jedynie zmiękczenie przylegających do powierzchni kanału zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Kanały czyszczone są zdecydowanie krócej, dzięki czemu minimalizujemy czas kontatku narzędzia z środkiem czyszczącym. Dodatkowo możemy stosować środki o niższym stężeniu, co również minimalizuje ryzyko uszkodzenia formy w przypadku kontaktu narzędzia z płynem czyszczącym.

Standardowe rozwiązanie wykorzystujące przepływ laminarny, skuteczność czyszczenia jest uzależniona od wydatku pompy i ilości przepompowanej cieczy w zadanym czasie. W związku z niewielką dynamiką procesu czyszczenie trwa dłużej niż w przypadku czyszczenia z wykorzystaniem zjawiska kawitacji. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie cena, w związku z zastosowaniem pojedyńczej pompy ilość podzespołów i poziom złożoności konstrukcji jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku maszyn z serii CA, gdzie każda z sekcji posiada dedykowany zestaw pomp i generatorów kawitacji, dodatkowo sterowanych automatycznie.

Odwrócenie przepływu może być przydatne, jeśli operator zdecyduje się połączyć wiele kanałów i połączyć je z jedną sekcją czyszczącą. W takim przypadku odwrócenie przepływu może zminimalizować ryzyko nierównomiernego procesu czyszczenia

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyna pracując w trybie automatycznym sama porównuje aktualne wyniki z przepływem referencyjnym zapisanym wcześniej w bazie danych. Gdy bieżący pomiar będzie procentowo zbliżony, proces czyszczenia tej sekcji zakończy się. Każdy kanał może osiągnąć żądany przepływ w innym czasie, dlatego też posiadanie osobnych pomp w każdej sekcji jest kluczowe, aby umożliwić tę funkcję. Zadany % do osiągnięcia może być indywidualnie okreśalny przez operatora.

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyny z serii CA automatycznie osuszają kanały po zakończeniu którejkolwiek z operacji na cieczy. Dzięki temu w momencie odłączania węży możemy zminimalizować wyciek. Inne modele wymagają od operatora wykonania operacji przedmuchu manualnie

Po zakończeniu operacji maszyna wyświetla raport, który może zostać wyeksportowany na urządzenie zewnętrzne. Maszyny CA posiadają wbudowaną bazę danych z historią wszystkich operacji wykonanych dla każdego z zapisanych projektów, do których mamy dostęp z poziomu sterownika.

Funkcja kluczowa dla wszystkih firm, którym zależy na monitorowaniu wydajności chłodzenia w formach w całym czasie ich eksploatacji.W ten sposób mogą one prowadzić politykę ‘preventive maintenace’ i czyścić kanały tylko wtedy kiedy odnotowany zostaje spadek wydatku względem tych zapisanych w bazie. Urządzenia z serii CA posiadają dodatkowo algorytmy czyszczenia w trybie automatycznym które są bezpośrednio sprzężone z wydatkami historycznymi zapisanymi w bazie, co dodatkowo ułatwia pracę operatora.

Diagnostyka

Testy szczelności i drożności pozwalają na wstępną ocenę kondycji kanału jak również weryfikację poprawności podłączenia maszyny do formy. Właściwie wykonany test szczelności pozwala również na wykrycie nieszczelności międzykanałowej wewnątrz formy. W sytuacji gdy kanał jest nieszczelny, próba czyszczenia będzie prowadziła do jeszcze większego rozszczelnienia i wylania się medium czyszczącego na elementy formujące, co może prowadzić do uszkodzenia formy. Wykrycie niedrożności może sugerować niewłaściwe podpięcie obiegów lub faktyczne zapchanie, które wymaga zastosowania innych procedur czyszczenia niż konwencjonalne mycie.

Operator może uruchomić maszynę w trybie automatycznym, gdzie po wykonaniu operacji diagnostycznych maszyna sama rozpocznie proces czyszczenia zgodnie z wcześniej zdefiniowanym algorytmem pracy.

Maszyna pozwala na porównanie aktualnego wydatku przepływu z historycznym zapisem w bazie danych, a następnie autonomicznie podjąć decyzję o kontynuacji procesu lub jego zakończeniu w zależności od uzyskanych wyników. Operator może zdefiniować % wydatku referencyjnego do którego maszyna ma dążyć.

Innowacyjna metoda pomiaru oparta na technologii światłowodowej, umożliwia pomiar przepływu na pompach membranowych w trakcie czyszczenia, pomimo ich pulsacyjnego charakteru pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności wykonywania pomiaru na dedykowanej do tego pompie wirnikowej i przepływomierzem, co skraca całkowity czas trwania operacji.

Po każdej operacji na bazie cieczy musi nastąpić przedmuch powietrza w celu usunięcia cieczy i osuszenia kanałów. Maszyny z serii CA automatycznie kończą operacje czyszczenia i diagnostyki przedmuchem powietrza, aby upewnić się, że w kanałach nie pozostała ciecz. W przypadku innych maszyn nadmuch musi być wykonany ręcznie przez operatora, wykonując sekwencję czynności podaną w instrukcji lub przedstawioną mu na ekranie PLC

Konserwacja

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Funkcje dodatkowe

Dzięki zastosowaniu sondy ultradzwiękowej w maszynach CA i CS mamy możliwość precyzyjnego, automatycznego napełniania zbiorników. Dzięki temu mamy każdorazowo taką samą ilość cieczy w zbiorniku, co pozwala na przygotowanie dokładnego stężenia roztworu czyszczącego. W przypadku napełniania manualnego ilość w cieczy w zbiorniku może się różnić.

Umożliwia monitorowanie stopnia zapchania filtrów w czasie rzeczywistym. Maszyna sama informuje operatora o konieczności ich wyczyszczenia, dzięki czemu nie musi on zgadywać kiedy jest na to czas.

Użytkownik ma możliwość modyfikacji wszystkich parametrów pracy urządzenia, może również aktywować lud dezaktywować poszczególne funkcje w trybie automatycznym.

Pozwala na ocenę stopnia zużycia podzespołów pomp (często sekcje maszyny nie są używane jednakowo często).

Pozwala na ocenę jak często medium czyszczące powinno bez konieczności każdorazowego pomiaru pH roztworu.

Umożliwia połączenie się z urządzeniem przy użyciu internetu i zdalne wgranie oprogramowania bez konieczności wizyty w zakładzie.

Umożliwia ograniczenie odstępu do modyfikacji parametrów maszyny osobom nie przeszkolonym z zakresu obsługi urządzenia.

Możliwość przełączania pomiędzy j. Angielskim, Niemieckim, Hiszpańskim, Francuskim, Włoskim i Polskim

Umożliwia spuszczenie cieczy ze zbiornika przy rozłączonej maszynie.

Jeżeli ciśnienie podczas pracy maszyny spada poniżej wymaganego ciśnienia (4 bary), maszyna rozłączy grzanie. Jeśli wydatek powietrza spada podczas funkcji przedmuchu, maszyna czeka aż ciśnienie w układzie wzrośnie i kontynuuje przedmuch do momentu upływu zadanego czasu przedmuchu.

Dedykowane do maszyny narzędzia pomiarowe pozwalają na ocenę poziomu przepracowania medium czyszczącego.

Bezpieczeństwo

 • Algorytm przedmuchu (rampa) – zabezpiecza przeg gwałtownym upustem ciśnienia, ciśnienie narasta stopniowo dzięki czemu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia przegród i innych elementów układu chłodzenia.
 • Algorytm weryfikacji poprawności odczytu ze wszystkich czujników ciśnienia – umożliwia weryfikację obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu niwelujemy możlwiość cofania się cieczy do układu pneumatycznego w momencie zmiany pozycji zaworów
 • Maszyna informuje operatora o obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu może on upuścić je ręcznie i bezpiecznie odpiąć węże
 • Każdy z zaworów posiada czujnik kontroli pozycji – dzięki tej funkcji operator nie ma możliwości uruchomienia maszyny w niewłaściwej konfiguracji
 • Algorytm identyfikacji problemu niedrożności obiegu w przypadku pominięcia przez operatora testu drożności – w sytuacji gdy podczas diagnostyki wydatek przepływu będzie bardzo niski, maszyna poinformuje operatora o potencjalnej niedrożności i w trybie automatycznym pracy wykluczy daną sekcję. W sytuacji gdy mamy od czynienia z niedrożnością kanału, należy czyścić je indywidualnie w trybie manualnym.

Sonda ultradźwiękowa w zbiorniku myjącym pozwala na precyzyjny pomiar poziomu cieczy w czasie rzeczywistym. Operator może zdefiniować dopuszczalny spadek głośności nie powodujący alarmu. Może ona wynosić zaledwie 10 mm (co odpowiada około 1 l cieczy). Jeżeli poziom cieczy w zbiorniku spadnie o tę wartość, maszyna automatycznie zatrzyma proces i wyśle operatorowi wiadomość SMS z informacją o możliwym wycieku.

Może to być pomiar precyzyjny (sonda ultradźwiękowa odmierza dokładną ilość cieczy) lub pomiar pływakowy, który daje przybliżone oszacowanie.

Czujniki temperatury (jeden w grzałce, drugi na obudowie filtra).

Maszyna posiada zabezpieczenie w postaci termostatu umieszczonego na elemencie grzejnym oraz zabezpieczenie programowe, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury rozłącza grzanie.

Maszyna wykrywa brak którejkolwiek z faz lub niewłaściwą kolejność ich podłączenia, zapobiega to uszkodzeniu pompy wirnikowej.

System grzania przepływowego połączony jest z dedykowaną pompą membranową wymuszającą cyrkulację cieczy przez zbiornik w którym umieszczona jest grzałka. Algorytm weryfikuje czy element grzejny jest w pełni zanurzony w cieczy oraz czy wydajność przepływu tej cieczy jest właściwa.

Jeżeli w sprężonym powietrzu wykryta zostanie obecność wody, maszyna zablokuje możliwość dalszej pracy. Ma to na celu zabezpieczenie układu pneumatycznego maszyny, któy jest najbardziej wrażliwym elementem całej konstrukcji.

Serwis

Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą wymianę podzespołów

Możliwość zdalnej oceny przyczyny awarii urządzenia u klienta

Ocena poprawności działania czujników zapchania filtra

Dane techniczne

liczba sekcji czyszczących

6 / 2

medium bazowe

woda

Dopuszczony środek czyszczący

w zależności od typu osadu (DS1, DS2)

środek diagnostyczny

Woda + inhibitor korozji (opcjonalnie)

rodzaj pompy diagnostycznej

wirnikowa

rodzaj pompy zasilającej medium czyszczące

Membranowa (x4 / x1)

rodzaj pulsatorów

Membranowe (x6 / x2)

maksymalna wydajność pompy diagnostycznej

73L/min

wydajność pomp na medium czyszczące

12L/min

wymagane ciśnienie powietrza

8 Bar

zużycie powietrza

750L/min / 240 L/min

pojemność zbiornika płynu czyszczącego

100L

pojemność zbiornika płynu diagnostycznego

55L

maksymalna temperatura płynu czyszczącego

50˚C

typ przyłącza węży hydraulicznych

12x G1/2”

typ przyłącza wody sieciowej

1x G1/2″, 1x G3/4″

typ przyłącza sprężonego powietrza

Profil standardowy EURO seria 26 RQS

panel sterowania

sterownik z panelem dotykowym 10,1”,

masa urządzenia (bez płynów)

415kg

maksymalny poziom dźwięku

83dB

moc zainstalowana

7 kW (3 grzałki)

moc zainstalowana

3 kW (1 grzałka)

napięcie zasilania

400 VAC (trzy fazy)

zużycie prądu

13A

Wymiary urządzenia

CA-6

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca, 4 – zasobnik na węże hydrauliczne

CA-2

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca

CS series

The CS2 machine is the smallest in the series intended for users with the highest demands. It is equipped with all the necessary functions known from flagship CA machines, apart from the mold database and the ability to communicate via OPC UA.

CS2 is produced only in a two-circuit version with a semi-automatic operating mode. Intuitive and user-friendly software allows for very quick implementation of staff and starting work without preliminary training.

The most important features of this series:

Feature

A patented, hydromechanical cleaning method using the cavitation effect

Two independent cleaning sections with a dedicated feed pump and cavitation generator

Reversal of the flow direction of the cleaning medium

Built-in tutorial mode, easy-to-use interface

Precise real-time liquid level monitoring with ultrasonic probe

Function

Shorter cleaning time, cleaning agents only used to soften the stone

Higher cleaning efficiency, more channels cleaned simultaneously, no need to bridge channels

Even cleaning dynamics on both sides of the channel

Operators simply follow the instructions displayed on the PLC screen

Leak/overfill protection with configurable alarm trigger values

Benefit

Less risk of mold damage, more molds cleaned in the same time

More molds cleaned at the same time, higher cost-performance ratio

Greater cleaning efficiency when connecting channels in series

Fast learning curve for operators, low risk of making mistakes when setting up the machine

Reducing the risk of mold damage in the event of a sudden leak

CS-2

Two-circuit semi-automatic system

Szczegółowe informacje:

Funkcjonalność

Czyszczenie

Opatentowana metoda czyszczenia wykorzystująca zjawisko kawitacji do zwiększenia skuteczności czyszczenia. Wysoka dynamika procesu czyszczenia pozwala na mechaniczne usuwanie złogów kamienia, podczas gdy roztwór medium czyszczącego ma na celu jedynie zmiękczenie przylegających do powierzchni kanału zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Kanały czyszczone są zdecydowanie krócej, dzięki czemu minimalizujemy czas kontatku narzędzia z środkiem czyszczącym. Dodatkowo możemy stosować środki o niższym stężeniu, co również minimalizuje ryzyko uszkodzenia formy w przypadku kontaktu narzędzia z płynem czyszczącym.

Standardowe rozwiązanie wykorzystujące przepływ laminarny, skuteczność czyszczenia jest uzależniona od wydatku pompy i ilości przepompowanej cieczy w zadanym czasie. W związku z niewielką dynamiką procesu czyszczenie trwa dłużej niż w przypadku czyszczenia z wykorzystaniem zjawiska kawitacji. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie cena, w związku z zastosowaniem pojedyńczej pompy ilość podzespołów i poziom złożoności konstrukcji jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku maszyn z serii CA, gdzie każda z sekcji posiada dedykowany zestaw pomp i generatorów kawitacji, dodatkowo sterowanych automatycznie.

Odwrócenie przepływu może być przydatne, jeśli operator zdecyduje się połączyć wiele kanałów i połączyć je z jedną sekcją czyszczącą. W takim przypadku odwrócenie przepływu może zminimalizować ryzyko nierównomiernego procesu czyszczenia

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyna pracując w trybie automatycznym sama porównuje aktualne wyniki z przepływem referencyjnym zapisanym wcześniej w bazie danych. Gdy bieżący pomiar będzie procentowo zbliżony, proces czyszczenia tej sekcji zakończy się. Każdy kanał może osiągnąć żądany przepływ w innym czasie, dlatego też posiadanie osobnych pomp w każdej sekcji jest kluczowe, aby umożliwić tę funkcję. Zadany % do osiągnięcia może być indywidualnie okreśalny przez operatora.

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyny z serii CA automatycznie osuszają kanały po zakończeniu którejkolwiek z operacji na cieczy. Dzięki temu w momencie odłączania węży możemy zminimalizować wyciek. Inne modele wymagają od operatora wykonania operacji przedmuchu manualnie

Po zakończeniu operacji maszyna wyświetla raport, który może zostać wyeksportowany na urządzenie zewnętrzne. Maszyny CA posiadają wbudowaną bazę danych z historią wszystkich operacji wykonanych dla każdego z zapisanych projektów, do których mamy dostęp z poziomu sterownika.

Funkcja kluczowa dla wszystkih firm, którym zależy na monitorowaniu wydajności chłodzenia w formach w całym czasie ich eksploatacji.W ten sposób mogą one prowadzić politykę ‘preventive maintenace’ i czyścić kanały tylko wtedy kiedy odnotowany zostaje spadek wydatku względem tych zapisanych w bazie. Urządzenia z serii CA posiadają dodatkowo algorytmy czyszczenia w trybie automatycznym które są bezpośrednio sprzężone z wydatkami historycznymi zapisanymi w bazie, co dodatkowo ułatwia pracę operatora.

Diagnostyka

Testy szczelności i drożności pozwalają na wstępną ocenę kondycji kanału jak również weryfikację poprawności podłączenia maszyny do formy. Właściwie wykonany test szczelności pozwala również na wykrycie nieszczelności międzykanałowej wewnątrz formy. W sytuacji gdy kanał jest nieszczelny, próba czyszczenia będzie prowadziła do jeszcze większego rozszczelnienia i wylania się medium czyszczącego na elementy formujące, co może prowadzić do uszkodzenia formy. Wykrycie niedrożności może sugerować niewłaściwe podpięcie obiegów lub faktyczne zapchanie, które wymaga zastosowania innych procedur czyszczenia niż konwencjonalne mycie.

Operator może uruchomić maszynę w trybie automatycznym, gdzie po wykonaniu operacji diagnostycznych maszyna sama rozpocznie proces czyszczenia zgodnie z wcześniej zdefiniowanym algorytmem pracy.

Maszyna pozwala na porównanie aktualnego wydatku przepływu z historycznym zapisem w bazie danych, a następnie autonomicznie podjąć decyzję o kontynuacji procesu lub jego zakończeniu w zależności od uzyskanych wyników. Operator może zdefiniować % wydatku referencyjnego do którego maszyna ma dążyć.

Innowacyjna metoda pomiaru oparta na technologii światłowodowej, umożliwia pomiar przepływu na pompach membranowych w trakcie czyszczenia, pomimo ich pulsacyjnego charakteru pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności wykonywania pomiaru na dedykowanej do tego pompie wirnikowej i przepływomierzem, co skraca całkowity czas trwania operacji.

Po każdej operacji na bazie cieczy musi nastąpić przedmuch powietrza w celu usunięcia cieczy i osuszenia kanałów. Maszyny z serii CA automatycznie kończą operacje czyszczenia i diagnostyki przedmuchem powietrza, aby upewnić się, że w kanałach nie pozostała ciecz. W przypadku innych maszyn nadmuch musi być wykonany ręcznie przez operatora, wykonując sekwencję czynności podaną w instrukcji lub przedstawioną mu na ekranie PLC

Konserwacja

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Funkcje dodatkowe

Dzięki zastosowaniu sondy ultradzwiękowej w maszynach CA i CS mamy możliwość precyzyjnego, automatycznego napełniania zbiorników. Dzięki temu mamy każdorazowo taką samą ilość cieczy w zbiorniku, co pozwala na przygotowanie dokładnego stężenia roztworu czyszczącego. W przypadku napełniania manualnego ilość w cieczy w zbiorniku może się różnić.

Umożliwia monitorowanie stopnia zapchania filtrów w czasie rzeczywistym. Maszyna sama informuje operatora o konieczności ich wyczyszczenia, dzięki czemu nie musi on zgadywać kiedy jest na to czas.

Użytkownik ma możliwość modyfikacji wszystkich parametrów pracy urządzenia, może również aktywować lud dezaktywować poszczególne funkcje w trybie automatycznym.

Pozwala na ocenę stopnia zużycia podzespołów pomp (często sekcje maszyny nie są używane jednakowo często).

Pozwala na ocenę jak często medium czyszczące powinno bez konieczności każdorazowego pomiaru pH roztworu.

Umożliwia połączenie się z urządzeniem przy użyciu internetu i zdalne wgranie oprogramowania bez konieczności wizyty w zakładzie.

Umożliwia ograniczenie odstępu do modyfikacji parametrów maszyny osobom nie przeszkolonym z zakresu obsługi urządzenia.

Możliwość przełączania pomiędzy j. Angielskim, Niemieckim, Hiszpańskim, Francuskim, Włoskim i Polskim

Umożliwia spuszczenie cieczy ze zbiornika przy rozłączonej maszynie.

Jeżeli ciśnienie podczas pracy maszyny spada poniżej wymaganego ciśnienia (4 bary), maszyna rozłączy grzanie. Jeśli wydatek powietrza spada podczas funkcji przedmuchu, maszyna czeka aż ciśnienie w układzie wzrośnie i kontynuuje przedmuch do momentu upływu zadanego czasu przedmuchu.

Dedykowane do maszyny narzędzia pomiarowe pozwalają na ocenę poziomu przepracowania medium czyszczącego.

Bezpieczeństwo

 • Algorytm przedmuchu (rampa) – zabezpiecza przeg gwałtownym upustem ciśnienia, ciśnienie narasta stopniowo dzięki czemu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia przegród i innych elementów układu chłodzenia.
 • Algorytm weryfikacji poprawności odczytu ze wszystkich czujników ciśnienia – umożliwia weryfikację obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu niwelujemy możlwiość cofania się cieczy do układu pneumatycznego w momencie zmiany pozycji zaworów
 • Maszyna informuje operatora o obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu może on upuścić je ręcznie i bezpiecznie odpiąć węże
 • Każdy z zaworów posiada czujnik kontroli pozycji – dzięki tej funkcji operator nie ma możliwości uruchomienia maszyny w niewłaściwej konfiguracji
 • Algorytm identyfikacji problemu niedrożności obiegu w przypadku pominięcia przez operatora testu drożności – w sytuacji gdy podczas diagnostyki wydatek przepływu będzie bardzo niski, maszyna poinformuje operatora o potencjalnej niedrożności i w trybie automatycznym pracy wykluczy daną sekcję. W sytuacji gdy mamy od czynienia z niedrożnością kanału, należy czyścić je indywidualnie w trybie manualnym.

Sonda ultradźwiękowa w zbiorniku myjącym pozwala na precyzyjny pomiar poziomu cieczy w czasie rzeczywistym. Operator może zdefiniować dopuszczalny spadek głośności nie powodujący alarmu. Może ona wynosić zaledwie 10 mm (co odpowiada około 1 l cieczy). Jeżeli poziom cieczy w zbiorniku spadnie o tę wartość, maszyna automatycznie zatrzyma proces i wyśle operatorowi wiadomość SMS z informacją o możliwym wycieku.

Może to być pomiar precyzyjny (sonda ultradźwiękowa odmierza dokładną ilość cieczy) lub pomiar pływakowy, który daje przybliżone oszacowanie.

Czujniki temperatury (jeden w grzałce, drugi na obudowie filtra).

Maszyna posiada zabezpieczenie w postaci termostatu umieszczonego na elemencie grzejnym oraz zabezpieczenie programowe, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury rozłącza grzanie.

Maszyna wykrywa brak którejkolwiek z faz lub niewłaściwą kolejność ich podłączenia, zapobiega to uszkodzeniu pompy wirnikowej.

System grzania przepływowego połączony jest z dedykowaną pompą membranową wymuszającą cyrkulację cieczy przez zbiornik w którym umieszczona jest grzałka. Algorytm weryfikuje czy element grzejny jest w pełni zanurzony w cieczy oraz czy wydajność przepływu tej cieczy jest właściwa.

Jeżeli w sprężonym powietrzu wykryta zostanie obecność wody, maszyna zablokuje możliwość dalszej pracy. Ma to na celu zabezpieczenie układu pneumatycznego maszyny, któy jest najbardziej wrażliwym elementem całej konstrukcji.

Serwis

Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą wymianę podzespołów

Możliwość zdalnej oceny przyczyny awarii urządzenia u klienta

Ocena poprawności działania czujników zapchania filtra

Dane techniczne

liczba sekcji czyszczących

6 / 2

medium bazowe

woda

Dopuszczony środek czyszczący

w zależności od typu osadu (DS1, DS2)

środek diagnostyczny

Woda + inhibitor korozji (opcjonalnie)

rodzaj pompy diagnostycznej

wirnikowa

rodzaj pompy zasilającej medium czyszczące

Membranowa (x4 / x1)

rodzaj pulsatorów

Membranowe (x6 / x2)

maksymalna wydajność pompy diagnostycznej

73L/min

wydajność pomp na medium czyszczące

12L/min

wymagane ciśnienie powietrza

8 Bar

zużycie powietrza

750L/min / 240 L/min

pojemność zbiornika płynu czyszczącego

100L

pojemność zbiornika płynu diagnostycznego

55L

maksymalna temperatura płynu czyszczącego

50˚C

typ przyłącza węży hydraulicznych

12x G1/2”

typ przyłącza wody sieciowej

1x G1/2″, 1x G3/4″

typ przyłącza sprężonego powietrza

Profil standardowy EURO seria 26 RQS

panel sterowania

sterownik z panelem dotykowym 10,1”,

masa urządzenia (bez płynów)

415kg

maksymalny poziom dźwięku

83dB

moc zainstalowana

7 kW (3 grzałki)

moc zainstalowana

3 kW (1 grzałka)

napięcie zasilania

400 VAC (trzy fazy)

zużycie prądu

13A

Wymiary urządzenia

CA-6

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca, 4 – zasobnik na węże hydrauliczne

CA-2

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca

CP series

CP series – compact, affordable devices. Perfect for production plants with few molds. CP devices are based on the same cleaning technology as the higher-end CoolingCare models.

Highlights of this series

CP-2 DUO

Two-circuit system with an additional tank for rinsing the channels after cleaning

CP-1

Single-circuit system equipped with a tank and a compact cleaning module

CP CASE

Single-circuit, compact cleaning module without tank

Szczegółowe informacje:

Funkcjonalność

Czyszczenie

Opatentowana metoda czyszczenia wykorzystująca zjawisko kawitacji do zwiększenia skuteczności czyszczenia. Wysoka dynamika procesu czyszczenia pozwala na mechaniczne usuwanie złogów kamienia, podczas gdy roztwór medium czyszczącego ma na celu jedynie zmiękczenie przylegających do powierzchni kanału zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Kanały czyszczone są zdecydowanie krócej, dzięki czemu minimalizujemy czas kontatku narzędzia z środkiem czyszczącym. Dodatkowo możemy stosować środki o niższym stężeniu, co również minimalizuje ryzyko uszkodzenia formy w przypadku kontaktu narzędzia z płynem czyszczącym.

Standardowe rozwiązanie wykorzystujące przepływ laminarny, skuteczność czyszczenia jest uzależniona od wydatku pompy i ilości przepompowanej cieczy w zadanym czasie. W związku z niewielką dynamiką procesu czyszczenie trwa dłużej niż w przypadku czyszczenia z wykorzystaniem zjawiska kawitacji. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie cena, w związku z zastosowaniem pojedyńczej pompy ilość podzespołów i poziom złożoności konstrukcji jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku maszyn z serii CA, gdzie każda z sekcji posiada dedykowany zestaw pomp i generatorów kawitacji, dodatkowo sterowanych automatycznie.

Odwrócenie przepływu może być przydatne, jeśli operator zdecyduje się połączyć wiele kanałów i połączyć je z jedną sekcją czyszczącą. W takim przypadku odwrócenie przepływu może zminimalizować ryzyko nierównomiernego procesu czyszczenia

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyna pracując w trybie automatycznym sama porównuje aktualne wyniki z przepływem referencyjnym zapisanym wcześniej w bazie danych. Gdy bieżący pomiar będzie procentowo zbliżony, proces czyszczenia tej sekcji zakończy się. Każdy kanał może osiągnąć żądany przepływ w innym czasie, dlatego też posiadanie osobnych pomp w każdej sekcji jest kluczowe, aby umożliwić tę funkcję. Zadany % do osiągnięcia może być indywidualnie okreśalny przez operatora.

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyny z serii CA automatycznie osuszają kanały po zakończeniu którejkolwiek z operacji na cieczy. Dzięki temu w momencie odłączania węży możemy zminimalizować wyciek. Inne modele wymagają od operatora wykonania operacji przedmuchu manualnie

Po zakończeniu operacji maszyna wyświetla raport, który może zostać wyeksportowany na urządzenie zewnętrzne. Maszyny CA posiadają wbudowaną bazę danych z historią wszystkich operacji wykonanych dla każdego z zapisanych projektów, do których mamy dostęp z poziomu sterownika.

Funkcja kluczowa dla wszystkih firm, którym zależy na monitorowaniu wydajności chłodzenia w formach w całym czasie ich eksploatacji.W ten sposób mogą one prowadzić politykę ‘preventive maintenace’ i czyścić kanały tylko wtedy kiedy odnotowany zostaje spadek wydatku względem tych zapisanych w bazie. Urządzenia z serii CA posiadają dodatkowo algorytmy czyszczenia w trybie automatycznym które są bezpośrednio sprzężone z wydatkami historycznymi zapisanymi w bazie, co dodatkowo ułatwia pracę operatora.

Diagnostyka

Testy szczelności i drożności pozwalają na wstępną ocenę kondycji kanału jak również weryfikację poprawności podłączenia maszyny do formy. Właściwie wykonany test szczelności pozwala również na wykrycie nieszczelności międzykanałowej wewnątrz formy. W sytuacji gdy kanał jest nieszczelny, próba czyszczenia będzie prowadziła do jeszcze większego rozszczelnienia i wylania się medium czyszczącego na elementy formujące, co może prowadzić do uszkodzenia formy. Wykrycie niedrożności może sugerować niewłaściwe podpięcie obiegów lub faktyczne zapchanie, które wymaga zastosowania innych procedur czyszczenia niż konwencjonalne mycie.

Operator może uruchomić maszynę w trybie automatycznym, gdzie po wykonaniu operacji diagnostycznych maszyna sama rozpocznie proces czyszczenia zgodnie z wcześniej zdefiniowanym algorytmem pracy.

Maszyna pozwala na porównanie aktualnego wydatku przepływu z historycznym zapisem w bazie danych, a następnie autonomicznie podjąć decyzję o kontynuacji procesu lub jego zakończeniu w zależności od uzyskanych wyników. Operator może zdefiniować % wydatku referencyjnego do którego maszyna ma dążyć.

Innowacyjna metoda pomiaru oparta na technologii światłowodowej, umożliwia pomiar przepływu na pompach membranowych w trakcie czyszczenia, pomimo ich pulsacyjnego charakteru pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności wykonywania pomiaru na dedykowanej do tego pompie wirnikowej i przepływomierzem, co skraca całkowity czas trwania operacji.

Po każdej operacji na bazie cieczy musi nastąpić przedmuch powietrza w celu usunięcia cieczy i osuszenia kanałów. Maszyny z serii CA automatycznie kończą operacje czyszczenia i diagnostyki przedmuchem powietrza, aby upewnić się, że w kanałach nie pozostała ciecz. W przypadku innych maszyn nadmuch musi być wykonany ręcznie przez operatora, wykonując sekwencję czynności podaną w instrukcji lub przedstawioną mu na ekranie PLC

Konserwacja

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Funkcje dodatkowe

Dzięki zastosowaniu sondy ultradzwiękowej w maszynach CA i CS mamy możliwość precyzyjnego, automatycznego napełniania zbiorników. Dzięki temu mamy każdorazowo taką samą ilość cieczy w zbiorniku, co pozwala na przygotowanie dokładnego stężenia roztworu czyszczącego. W przypadku napełniania manualnego ilość w cieczy w zbiorniku może się różnić.

Umożliwia monitorowanie stopnia zapchania filtrów w czasie rzeczywistym. Maszyna sama informuje operatora o konieczności ich wyczyszczenia, dzięki czemu nie musi on zgadywać kiedy jest na to czas.

Użytkownik ma możliwość modyfikacji wszystkich parametrów pracy urządzenia, może również aktywować lud dezaktywować poszczególne funkcje w trybie automatycznym.

Pozwala na ocenę stopnia zużycia podzespołów pomp (często sekcje maszyny nie są używane jednakowo często).

Pozwala na ocenę jak często medium czyszczące powinno bez konieczności każdorazowego pomiaru pH roztworu.

Umożliwia połączenie się z urządzeniem przy użyciu internetu i zdalne wgranie oprogramowania bez konieczności wizyty w zakładzie.

Umożliwia ograniczenie odstępu do modyfikacji parametrów maszyny osobom nie przeszkolonym z zakresu obsługi urządzenia.

Możliwość przełączania pomiędzy j. Angielskim, Niemieckim, Hiszpańskim, Francuskim, Włoskim i Polskim

Umożliwia spuszczenie cieczy ze zbiornika przy rozłączonej maszynie.

Jeżeli ciśnienie podczas pracy maszyny spada poniżej wymaganego ciśnienia (4 bary), maszyna rozłączy grzanie. Jeśli wydatek powietrza spada podczas funkcji przedmuchu, maszyna czeka aż ciśnienie w układzie wzrośnie i kontynuuje przedmuch do momentu upływu zadanego czasu przedmuchu.

Dedykowane do maszyny narzędzia pomiarowe pozwalają na ocenę poziomu przepracowania medium czyszczącego.

Bezpieczeństwo

 • Algorytm przedmuchu (rampa) – zabezpiecza przeg gwałtownym upustem ciśnienia, ciśnienie narasta stopniowo dzięki czemu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia przegród i innych elementów układu chłodzenia.
 • Algorytm weryfikacji poprawności odczytu ze wszystkich czujników ciśnienia – umożliwia weryfikację obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu niwelujemy możlwiość cofania się cieczy do układu pneumatycznego w momencie zmiany pozycji zaworów
 • Maszyna informuje operatora o obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu może on upuścić je ręcznie i bezpiecznie odpiąć węże
 • Każdy z zaworów posiada czujnik kontroli pozycji – dzięki tej funkcji operator nie ma możliwości uruchomienia maszyny w niewłaściwej konfiguracji
 • Algorytm identyfikacji problemu niedrożności obiegu w przypadku pominięcia przez operatora testu drożności – w sytuacji gdy podczas diagnostyki wydatek przepływu będzie bardzo niski, maszyna poinformuje operatora o potencjalnej niedrożności i w trybie automatycznym pracy wykluczy daną sekcję. W sytuacji gdy mamy od czynienia z niedrożnością kanału, należy czyścić je indywidualnie w trybie manualnym.

Sonda ultradźwiękowa w zbiorniku myjącym pozwala na precyzyjny pomiar poziomu cieczy w czasie rzeczywistym. Operator może zdefiniować dopuszczalny spadek głośności nie powodujący alarmu. Może ona wynosić zaledwie 10 mm (co odpowiada około 1 l cieczy). Jeżeli poziom cieczy w zbiorniku spadnie o tę wartość, maszyna automatycznie zatrzyma proces i wyśle operatorowi wiadomość SMS z informacją o możliwym wycieku.

Może to być pomiar precyzyjny (sonda ultradźwiękowa odmierza dokładną ilość cieczy) lub pomiar pływakowy, który daje przybliżone oszacowanie.

Czujniki temperatury (jeden w grzałce, drugi na obudowie filtra).

Maszyna posiada zabezpieczenie w postaci termostatu umieszczonego na elemencie grzejnym oraz zabezpieczenie programowe, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury rozłącza grzanie.

Maszyna wykrywa brak którejkolwiek z faz lub niewłaściwą kolejność ich podłączenia, zapobiega to uszkodzeniu pompy wirnikowej.

System grzania przepływowego połączony jest z dedykowaną pompą membranową wymuszającą cyrkulację cieczy przez zbiornik w którym umieszczona jest grzałka. Algorytm weryfikuje czy element grzejny jest w pełni zanurzony w cieczy oraz czy wydajność przepływu tej cieczy jest właściwa.

Jeżeli w sprężonym powietrzu wykryta zostanie obecność wody, maszyna zablokuje możliwość dalszej pracy. Ma to na celu zabezpieczenie układu pneumatycznego maszyny, któy jest najbardziej wrażliwym elementem całej konstrukcji.

Serwis

Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą wymianę podzespołów

Możliwość zdalnej oceny przyczyny awarii urządzenia u klienta

Ocena poprawności działania czujników zapchania filtra

Dane techniczne

liczba sekcji czyszczących

6 / 2

medium bazowe

woda

Dopuszczony środek czyszczący

w zależności od typu osadu (DS1, DS2)

środek diagnostyczny

Woda + inhibitor korozji (opcjonalnie)

rodzaj pompy diagnostycznej

wirnikowa

rodzaj pompy zasilającej medium czyszczące

Membranowa (x4 / x1)

rodzaj pulsatorów

Membranowe (x6 / x2)

maksymalna wydajność pompy diagnostycznej

73L/min

wydajność pomp na medium czyszczące

12L/min

wymagane ciśnienie powietrza

8 Bar

zużycie powietrza

750L/min / 240 L/min

pojemność zbiornika płynu czyszczącego

100L

pojemność zbiornika płynu diagnostycznego

55L

maksymalna temperatura płynu czyszczącego

50˚C

typ przyłącza węży hydraulicznych

12x G1/2”

typ przyłącza wody sieciowej

1x G1/2″, 1x G3/4″

typ przyłącza sprężonego powietrza

Profil standardowy EURO seria 26 RQS

panel sterowania

sterownik z panelem dotykowym 10,1”,

masa urządzenia (bez płynów)

415kg

maksymalny poziom dźwięku

83dB

moc zainstalowana

7 kW (3 grzałki)

moc zainstalowana

3 kW (1 grzałka)

napięcie zasilania

400 VAC (trzy fazy)

zużycie prądu

13A

Wymiary urządzenia

CA-6

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca, 4 – zasobnik na węże hydrauliczne

CA-2

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca